De jaaraangifte kan vanaf zondag 1 Maart weer worden ingediend. Maar wat is er nu in 2020 veranderd voor jou als zzp’er? We zetten het even op een rijtje:

Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd
In 2020 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.280 naar € 7.030. De aankomende jaren zal deze nog verder verlaagd worden. In 2028 zal de zelfstandigenaftrek nog € 5.000 zijn. 
Je doet dit jaar aangifte over 2019 dus die aftrek blijft hetzelfde €7280
Tabel 1. Verlaging zelfstandigenaftrek tot 2021

Jaar Zelfstandigenaftrek
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.780

Nieuw btw-nummer voor zzp’ers
Alle zzp’ers – met een eenmanszaak in Nederland – hebben voor 1 januari 2020 een nieuw BTW nummer ontvangen. Voorheen bevatte het btw-nummer de BSN van de zzp’er. Vertrouwelijke informatie dus en niet AVG proof als je die op je factuur hebt staan.
Met het nieuwe btw-nummer voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens in Nederland. Zij oordeelden dat het BSN bedoeld is voor communicatie tussen burger en overheid en dus niet geschikt is voor een btw-nummer. Heb je hem niet ontvangen? Neem contact op met de belastingdienst!

Verandering in de inkomstenbelasting
Het tweeschijvenstelsel wordt eerder ingevoerd dan verwacht. Hierdoor zal het stelsel vanaf 2020 – in plaats van 2021 – al uit twee belastingschijven bestaan: een laag en een hoog tarief. In 2019 waren er namelijk nog drie schijven. Voor jou deze aangifte nog niet van belang want je doet namelijk nu aangifte over 2019! Maar wel goed om alvast te weten.
Tabel 2. Belastingtarieven 2019

Belastbaar inkomen Tarief 2019
€ 0 t/m € 20.142 36,65%
€ 20.143 t/m € 33.994 38,10%
€ 33.995 t/m € 68.507 38,10%
Meer dan € 68.507 51,75%

In 2020 geldt – voor mensen zonder AOW – al het nieuwe twee schijvenstelsel. Het belastingtarief voor de laagste schijf wordt 37,35% en het tarief van de hoogste schijf 49,50%.
Tabel 2. Belastingtarieven 2020

Belastbaar inkomen Tarief 2020
€ 0 t/m € 68.507 37,35%
€ 68.507 of meer 49,50%

Naar alle waarschijnlijkheid zal het tweeschijven stelsel er in 2021 als volgt uitzien.
Tabel 3. Belastingtarieven 2021

Belastbaar inkomen Tarief 2021
€ 0 t/m € 68.507 37,10%
€ 68.507 of meer 49,50%

Vervangende maatregelen voor Wet DBA
Je zult er vast veel al van hebben meegekregen. Het kabinet is al enige tijd bezig met een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet zorgen voor duidelijkere afspraken en duidelijke rol van de zzp’er en werkgever. Tot 1 januari 2021 wordt de Wet DBA opgeschort. Vanaf dan gelden er deze nieuwe maatregelen:

-Minimumtarief voor zzp’ers

Er komt een minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat zzp’ers te weinig betaald krijgen en niet kunnen rondkomen.

-Invoering zelfstandigenverklaring

Verdien je als zzp’er meer dan € 75 per uur? Dan kun je gebruikmaken van een zelfstandigenverklaring. Hiermee toon je aan dat je het werk als zelfstandige uitvoert, waardoor de kans op naheffingen wordt uitgesloten.

-Invoering webmodule, verklaring.

Opdrachtgevers van zzp’ers moeten vooraf meer zekerheid krijgen. Aan de hand van een webmodule kan worden gecheckt of de zzp’er buiten dienstbetrekking is of ingezet mag worden. Zo weet de opdrachtgever zeker dat hij achteraf geen naheffing hoeft te betalen. Het kabinet wil hiermee schijnzelfstandigheid tegengaan. Hoe het precies gaat werken is nog niet duidelijk.
Bovenstaande maatregelen zijn nog lang niet definitief namelijk. De komende tijd wordt er waarschijnlijk nog een heleboel gesproken en besproken.

Nieuwe regels fiets van de zaak
Heb je een nieuwe fiets gekocht op de zaak, maar gebruik je deze ook privé? Dan moet je – net als bij een auto op naam van de zaak – het aantal gereden kilometers bijhouden. Niet echt handig, vindt ook het kabinet.
In 2020 betaal je daarom 7% bijtelling over de cataloguswaarde van je fiets. Dit bedrag wordt opgeteld bij je inkomen of winst, waardoor je meer winstbelasting afdraagt. Het voordeel is dat je geen kilometers meer hoeft bij te houden.

Bijtelling elektrische auto [prive gebruik] wordt verhoogd
Volgend jaar wordt de bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak verhoogd. In 2020 is de bijtelling 8%, maar wel over de cataloguswaarde tot € 45.000. Is de waarde hoger, dan is de bijtelling – net als bij reguliere brandstofauto’s – 22%.
In 2019 was de bijtelling 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000. In 2020 is de bijtelling 8%, maar wel over de cataloguswaarde tot € 45.000. Is de waarde hoger, dan is de bijtelling – net als bij reguliere brandstofauto’s – 22%.
Vanaf 2021 betaal je 12% over de eerste € 40.000. De bijtelling over dit bedrag zal de aankomende jaren nog stijgen. In 2026 is er geen verschil meer tussen elektrische en gewone auto’s van de zaak.
Deze maatregel werd eerder al opgenomen in het Klimaatakkoord, maar wordt nu ook opgenomen in een wetsvoorstel.

Kleineondernemersregeling is vanaf 2020 vernieuwd
Vanaf volgend jaar gelden er andere regels voor het gebruik van de KOR, ook wel kleine ondernemingsregel. Je komt nu in aanmerking voor belastingvermindering of btw-vrijstelling wanneer je per jaar minder dan € 1.883 btw betaalt. Vanaf 2020 krijg je vrijstelling van de btw-plicht, wanneer je aan de volgende eisen voldoet:
Je bent btw-ondernemer;
Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per jaar;
Je onderneming is gevestigd in Nederland.

Heb jij nog advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld je aangifte of boekhouding. Wij ontzorgen je zodat je Vrijer kan Zijn.